Ảnh banner
anh 1 valentine 3 4

Sản phẩm

 • Vòng bạc treo ngựa V34

  Giá: 460,000 VNĐ

  Vòng bạc treo ngựa V34

  Vòng bạc treo ngựa V34

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Lắc L55

  Giá: 1,550,000 VNĐ

  Lắc L55

  Lắc L55

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Lắc L54

  Giá: 125,000 VNĐ

  Lắc L54

  Lắc L54

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Lắc L53

  Giá: 620,000 VNĐ

  Lắc L53

  Lắc L53

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • L51
  L51

  Giá: 890,000 VNĐ

  L51

  L51

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Lắc tay L20

  Giá: 950,000 VNĐ

  Lắc tay L20

  Lắc tay L20

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Lắc tay nam L14

  Giá: 1,500,000 VNĐ

  Lắc tay nam L14

  Lắc tay nam L14

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Vòng tay ngọc bọc rồng

  Liên hệ mua hàng

  Vòng tay ngọc bọc rồng

  Vòng tay ngọc bọc rồng

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Vòng tay kéo cắt tóc V29

  Giá: 1,200,000 VNĐ

  Vòng tay kéo cắt tóc V29

  Vòng tay kéo cắt tóc V29

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Nhẫn rồng NV5

  Liên hệ mua hàng

  Nhẫn rồng NV5

  Nhẫn rồng NV5

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Dây chuyền liền mặt hoa lan treo trai DK1

  Dây chuyền liền mặt hoa lan treo trai DK1

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Bông tai chim cánh cụt BT15

  Giá: 290,000 VNĐ

  Bông tai chim cánh cụt BT15

  Bông tai chim cánh cụt BT15

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Bông tai cá heo BT11

  Giá: 195,000 VNĐ

  Bông tai cá heo BT11

  Bông tai cá heo BT11

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Bông tai treo tim BT10

  Giá: 220,000 VNĐ

  Bông tai treo tim BT10

  Bông tai treo tim BT10

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com

 • Bông tai treo lá BT9

  Giá: 350,000 VNĐ

  Bông tai treo lá BT9

  Bông tai treo lá BT9

  Xuất xứ: Bobbie Silver
  Điện thoại: 0945113119

  Bobbie Silver
  www.bacdep.com.vn
  Địa chỉ: ngọc khánh- ba đình - Hà Nội
  Hotline: 0945.113.119
  Email: ltvan82@gmail.com